Compromis amb la Qualitat

Istem té implantat a la seva organització, un “SIstema de Gestió de la Qualitat”, segons les normes ISO 9001:2015, certificat por AENOR.

Veure certificat

Compromis amb el Medi Ambient

Istem té implantat a la seva organització, un “SIstema de Gestió Ambiental”, segons les normes ISO 14001:2015, certificat por AENOR

Veure certificat

MEMÒRIA D’ACOMPLIMENT AMBIENTAL

Compromis amb la Prevenció de Riscos Laborals

Istem té implantat a la seva organització, un “SIstema de Seguretat i Salut al treball”, segons la norma ISO 45001:2018 certificat per AENOR.

És objectiu prioritari d’Istem, garantir la màxima seguretat dels seus treballadors

Veure certificat

Compromis amb la Gestió Energetica

Istem té implantat a la seva organització, un “SIstema de Gestió Energetica”, segons la norma ISO 50001:2018, certificat per AENOR.

S’ estima que la ISO 50001, dirigida a una amplia aplicabilitat a través dels sectors econòmics nacionals, podria influir fins en un 60 % del consum d’ energia del món

Veure certificat