Denominació obra Client
Substitució 4 màquines de clima al Palau Sant Jordi BSM
Reforma instal·lació HVAC edifici de l’Agència Tributària Estatal en St. Feliu Llobregat AEAT
Climatització vestuaris taller Can Zam TMB
Reforma de la instal·lació HVAC per l’ampliació del laboratori de Metrologia del Taller 3 Seat
Instal·lacions mecàniques per l’ampliació de 4.000 m2 de taller 8 i 10. Fàbrica Martorell. Equips del tipus gravitació magnètica Seat
Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa per l’Escola i Llar d’Infants Aj. Hostalets de Pierola
Reforma i substitució sistema climatització i humidificació del Laboratori de Contaminació del T3. Fàbrica Martorell Seat
Enginyeria, subministrament i muntatge de la nova instal·lació HVAC per la Càmera Anecoica de l’edifici C del Centre Tècnic Seat
Climatització oficines de la CROS fàbrica MartorellSEAT
Adequació instal·lacions tèrmiques i de fluids IsemerBase Naval de Rota (Mº de Defensa)
Instal·lació de 4 calderes biomassa per calefaccióDiputación de Sevilla
Climatització a l' Hospital Durán i ReynalsInstitut Català d' Oncologia (ICO)
Instal·lació climatització a les aules de formació Mas BlauVaesa (Volkswagen/Audi)
Enginyeria i subministrament sIstema HVAC central hidroelèctrica La Muela II i San Pedro IIIberdrola
Climatització del departament de matemàtiques a la facultat de CiènciesUAB
Reforma i actualització de les instal·lacions mecàniques de la facultat de medicina, unitats de Fisiologia i FarmacologiaUAB
Obras de climatització, ventilació i calefacció al Centre Esportiu UrbàAyto. de Arahal
Climatització tipus caudal variable per potència instal·lada de 150 kWf i 165 kWc al Centre de diàlisiHospital Clinic
Instal·lacions mecàniques del mòduls provisionals ubicats al recinte de l' Hospital ClínicHospital Clínic
Instal·lacions mecàniques en el Interpavelló 9-11 de Medicina NuclearHospital Clínic
Substitució planta refredadora amb potència frigorífica de 339 Kw sIstema Aire-Agua al CAP St. IldefonsICS
Millora CEIP Carlos VAyto. de Sevilla
Climatització Sala d'Actes Aben BasoAyto. de Sevilla
Instal·lacions mecàniques a la zona d'aparcament de la Nova Terminal de l'aeroport de Santiago de CompostelaUte Lavacolla
Reforma instal·lacions HVAC oficines centrals Centre de RecanvisSEAT
Instal·lacions mecàniques de tres edificis de la seu EndesaCopcisa
Instal·lació d'emmagatzematge i bombeig de líquid refrigerant a tres línies de muntatge: Talleres 9, 10 y 11SEAT