Denominació obra Client
Instal·lació megafonia i Trunkyng, veu i dades i cablejat estructurat a planta planta termo solar d' ISCC de Kuraymat (Egipte)Iberdrola
sistemes de comunicacions i CCTV electrònica de Rey i Trunkyng (Lituània)Iberdrola
Comunicació central de cogeneració a Salamanca i ampliació cables (Mèxic)Iberdrola
Instal·lació megafonia d'emergència i sIstema de veu i dades de la planta (Rotterdan)TSBV LNG Regasification Plants
Instal·lació sIstema megafonia en centre de convencions d'Oràn (Argelia)Thales-Sonatrak