Istem calcula les seves emissions *GEI (gasos Efecte d'hivernacle) i ha posat en marxa, entre altres, polítiques per a la reducció de les emissions de carboni i dels residus associats a les seves actuacions. Per això està inscrit en:

  • Registre de Petjada de Carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que impulsa el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic.
  • Programa d'Acords Voluntaris fomentat per la Generalitat de Catalunya a través de l'Oficina de Canvi Climàtic.

Istem té implantat en la seva organització, un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015 i un sistema de gestió energètica, segons la norma ISO 50001:2018, certificats per AENOR.

Memòria d'acompliment ambiental

El creixement sostenible de *Istem està basat en l'optimització dels recursos, l'eficiència de les seves realitzacions i la minimització dels possibles impactes.

Istem ha reforçat el seu compromís amb el desenvolupament sostenible amb l'adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides i l'establiment d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS).

ods