Denominació obra Client
Manteniment AT de la fotovoltaica del FòrumTersa
Manteniment línies MT dels edificis Mestral i BonnemaisonDiputació de Barcelona
Manteniment BT, AT, subestacions i CT a las plantes de Sallent, Súria i Port de BarcelonaICL (Iberpotash)
Manteniment Subestació Maials (400/132/33KV), Manteniment Subestació Almatret (132/20KV) i Manteniment Línies AT 132 KV(25 KM)AERE
Manteniment elèctric BT i AT a les Carreteres C-17 y C-25CEDINSA
Manteniment CT, grups electrògens i quadres a Can Serra i Escola IndustrialDiputació de Barcelona
Manteniment d' instal·lacions BT de divisions i aparcamentsBSMSA
Manteniment d' equips i instal·lacions elèctriques i electròniquesInstitut del Teatre
Manteniment CT, grups electrògens i quadres BT a estacions de Cadis RENFE
Manteniment alta tensió i grups electrògens ctra. B-20Ute Conservación innovia-CRC
Manteniment Subestació Aubals (220/132 kV), Manteniment Subestació Barbers (132/30 KV) i Manteniment Línies AT 132 KV (8 KM)Berta Energías Renovables
Manteniment de instal·lacions BT corresponents a las divisions de transports i aparcaments BSMSA
Manteniment línies MT aeroport de ReusAENA
Manteniment línies AT i línies BT plantes Sallent i SúriaIberpotash